Zdjęcia Księżyca 20 maja 2007

Zdjęcia wykonano za pomocą teleskopu 150/875 mm i kamerą Philips PCVC 680K Vesta Pro + obróbka komputerowa. Jest to stack (nakładanie) 50 klatkowego filmu.

Księżyc Księżyc Księżyc Księżyc Księżyc Księżyc Księżyc Księżyc Księżyc