Zdjęcia Księżyca 21 maja 2007

Zdjęcia wykonano za pomocą teleskopu 150/875 mm i kamerą Philips PCVC 840K Toucam Pro II + obróbka komputerowa. Jest to stack (nakładanie) 50 klatkowego filmu.

KsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężycKsiężyc